Ceny kursów

Sezon 2018/2019

Uwaga! Płatności, zgodnie z harmonogramem zawartym w Państwa umowie, regulujemy na konto Centrum Języków i Rozwoju WOW o nr. 43 1090 2705 0000 0001 2003 5801. Termin płatności raty miesięcznej: 10. dzień miesiąca. Państwa terminowość pozwala nam terminowo regulować nasze zobowiązania. Z góry dziękujemy!

WAKACYJNE KONWERSACJE 2019:

  • Język ANGIELSKI i HISZPAŃSKI  dla dorosłych: 75 minut, 16 spotkań – 540 zł
  • Język ANGIELSKI I HISZPAŃSKI dla dzieci (7-12 lat): 45 minut, 16 spotkań – 420 zł

KURSY WIOSNA 2019:

  • Język HISZPAŃSKI DLA DOROSŁYCH: 90 minut, 12 spotkań – 520 zł
  • Konwersacje jęz. angielski dla dzieci 12+: 60 minut, 6 spotkań – 199 zł
  • Cykl Survival English dla początkujących dorosłych (poz. A1/A2) – 290 zł

KURSY CAŁOROCZNE:

Język ANGIELSKI 2 razy w tygodniu:

Lokalizacja Liczba warsztatów w tygodniu/(suma w roku szkolnym) Cena kursu
Dorośli Językownia ul. Okoniowa 18a 2 x 90 min./(60 x 90 min.) 100 zł zaliczki + 9 rat po 280zł
WOW Cafe ul. Żeromskiego 46/2 jw.
Dzieci  partnerskie szkoły podstawowe 2 x 60 min./(58 x 60 min.) 160 zł zaliczki + 9 rat po 160 zł 1-sze dziecko/ 125 zł zaliczki + 9 rat po 125 zł kolejne dziecko z rodziny*

* cena rabatowa dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny dotyczy również dziecka, którego rodzic uczęszcza na zajęcia dla dorosłych; obowiązuje tak długo, jak długo na zajęcia uczęszcza pierwsze dziecko (lub rodzic)

Dzieci kontynuujące naukę w WOW od r. szk. 2016/2017 otrzymują cenę rabatową w stosunku do standardowej – szczegóły w naszym biurze.

Język ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH, zajęcia 1 raz w tygodniu:

– konwersacje (od poziomu A2); 90 minut, 30 spotkań w sezonie – 100 zł zaliczki + 9 rat po 210 190 zł

– zajęcia sobotnie; 120 minut (było 90 minut), 30 spotkań w sezonie – 100 zł zaliczki + 9 rat po 210 zł

UWAGA RABAT! Możesz uczyć się TANIEJ:

– RABAT ZA REKOMENDACJĘ (dot. zajęć dla dorosłych) – jeśli jesteś naszym kursantem i chcesz kontynuować przygodę z WOW w sezonie 2018/2019, poleć nas znajomemu, który jeszcze nigdy się z nami nie uczył i odbierz aż 200 zł rabatu na swój kurs! To nie wszystko – polecona osoba otrzyma od nas rabat na swój kurs w wysokości 100 zł.**

**Warunkiem otrzymania rabatu przez osobę polecającą i poleconą jest uczestnictwo przez obie osoby w co najmniej połowie kursu (odpłatność za połowę przewidzianej w kursie liczby zajęć). W ramach rabatu pomniejszymy o jego wysokość marcową ratę.

– RABATY RODZINNE – jeśli uczysz się z nami z najbliższą rodziną, udzielimy Wam rabatu; szczegóły w naszym biurze.

PRZECZYTAJ ZANIM SIĘ ZAPISZESZ:

Zależy nam na tym, by zasady uczestnictwa i odpłatności za nasze zajęcia były jak najbardziej jasne i przejrzyste. Oto najważniejsze z nich:

– podane ceny dotyczą zajęć w grupach o standardowej liczbie uczestników: dzieci 5-10 osób, dorośli 5-8 osób. Istnieje możliwość poprowadzenia przez nas zajęć w tzw. mini-grupie 3-4 osób za dodatkową opłatą. W razie potrzeby nasze biuro przygotuje szczegółową kalkulację.

– dla uproszczenia rozliczeń przyjęliśmy, że wysokość raty za kurs jest stała, niezależna od liczby zajęć przypadającej w danym miesiącu. W przypadku dzieci wysokość raty jest ceną pakietu zajęć podzieloną na 10 miesięcy; w przypadku dorosłych – cena kursu to 100zł zaliczki + 9 równych rat. W sytuacji, gdy odwołujemy zajęcia z przyczyn od nas niezależnych, wydłużamy czas trwania kursu w czerwcu, tak by łącznie w jego ramach zrealizować założoną i określoną w Państwa Umowie liczbę zajęć.

– Kursant ma standardowo 2 tygodnie na odstąpienie od umowy i rezygnację z kontynuacji kursu od dnia rozpoczęcia kursu bez ponoszenia konsekwencji finansowych innych niż odpłatność za odbyte zajęcia (chyba, że treść umowy stanowi inaczej). Po tym czasie rezygnacja z kontynuacji kursu jest możliwa z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

– Osobom, które dołączają na kurs w trakcie trwania roku szkolnego nasze biuro przygotuje indywidualną kalkulację ceny kursu na podstawie liczby zajęć, które pozostały do zrealizowania w danej grupie.