Ceny kursów

Sezon 2019/2020

Uwaga! Płatności, zgodnie z harmonogramem zawartym w Państwa umowie, regulujemy na konto WOW o nr. 43 1090 2705 0000 0001 2003 5801. W przypadku wyboru płatności ratalnej termin płatności raty miesięcznej: 10. dzień miesiąca. 

PRZECZYTAJ ZANIM SIĘ ZAPISZESZ:

  • podane ceny dotyczą zajęć w grupach o standardowej liczbie uczestników (6-8 w Loftach i Językowni, 8-10 w SP i Klubie Osiedlowym); w szczególnych przypadkach dopuszczamy możliwość poprowadzenia przez nas zajęć w tzw. mini-grupie 3-5 osób za dodatkową opłatą. W razie potrzeby nasze biuro przygotuje szczegółową kalkulację.
  • jeśli wybierasz płatność ratalną, wysokość raty za kurs jest stała, niezależna od liczby zajęć przypadającej w danym miesiącu.
  • płatność za kurs rozkładamy na miesięczne raty bez dodatkowych opłat. W zamian oczekujemy sumienności w uiszczaniu rat na nasze konto. Zastrzegamy sobie prawo odmowy rozłożenia płatności na raty osobom, które zalegają z płatnością rat.
  • w sytuacji, gdy odwołujemy zajęcia z przyczyn od nas niezależnych, wydłużamy czas trwania kursu w czerwcu, tak by łącznie w jego ramach zrealizować założoną i określoną w umowie liczbę zajęć.
  • Kursant ma standardowo 1 tydzień (2 tygodnie w przypadku kursów dla dzieci) na odstąpienie od umowy i rezygnację z kontynuacji kursu od dnia rozpoczęcia kursu. Koszt rezygnacji to 150 zł wpisowegoPo tym czasie rezygnacja z kontynuacji kursu jest możliwa za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku dorosłych i 1-miesięcznym w przypadku dzieci).
  • osobom, które dołączają do kursu w trakcie trwania roku szkolnego, nasze Biuro przygotuje indywidualną kalkulację ceny kursu na podstawie liczby zajęć, które pozostały do zrealizowania w danej grupie.

CENNIK KURSÓW CAŁOROCZNYCH w sezonie 2019/2020

język angielski i hiszpański

Dorośli w pracowniach Tymienieckiego/Okoniowa:

kurs warsztatowy konwersacje/soboty English & Cava (w Maison a.s.)
liczba spotkań  w tygodniu 2 1 1
liczba spotkań 60 x 90 min 30 x 90 min 4 x 90 min
cena kursu 150* + 2880 zł 150* + 1980 zł 520
liczba uczestników od 6 do 8 od 6 do 8 od 4 do 5
system ratalny 150 + 9 x 320 zł 150 + 9 x 220 zł brak

Extra: konwersacje w jęz. angielskiem dla Mam z Maluszkiem w Lokalove, ul. Tylna 5: 320 zł za pakiet 4 spotkań 1x w tygodniu, ważny 6 tygodni; w ramach każdych zajęć voucher 20 zł na ofertę gastronomiczną lokalu.

Dzieci i młodzież w pracowniach Tymienieckiego/Okoniowa:

kurs warsztatowy konwersacje/soboty konwersacje/soboty młodzież
liczba spotkań tygodniowo 2 1 1
liczba spotkań 60 x 60 min 30 x 60 min 30 x 90 min
cena kursu 150* + 1980 zł 150* + 1080 zł 150* + 1665 zł
liczba uczestników od 6 do 8 od 6 do 8 od 6 do 8
system ratalny 150 + 9 x 220 zł 150 + 9 x 120 zł 150 + 9 x 185 zł

Dzieci w partnerskich szkołach podstawowych i Klubie Osiedlowym:

liczba spotkań tygodniowo 2 1
liczba spotkań 58 x 60 min 30 x 90 min
cena kursu 150* + 1710 zł 150* + 1305 zł
liczba uczestników od 8 do 10 od 8 do 10
system ratalny 150 + 9 x 190 zł 150 + 9 x 145 zł

* Wpisowe 150 zł jest opłatą rezerwującą miejsce w grupie; obejmuje m.in. koszt postępowania kwalifikacyjnego, w tym spotkania poziomującego, założenia Kursantowi konta na platformie Langlion, uczestnictwa Kursanta w zajęciach próbnych oraz ewentualnego zakupu podręcznika kursowego (dot. dzieci i młodzieży) i przygotowania materiałów do zajęć. W sytuacji, gdy wpisowe jest uiszczone przed ogłoszeniem przez Biuro WOW terminów zajęć, a te okażą się dla Kursanta nieakceptowalne i zgłosi on w Biurze rezygnację z uczestnictwa w kursie najpóźniej 3. dnia od otrzymania informacji o terminach zajęć, wpisowe zostanie Kursantowi w całości zwrócone. Wpisowe jest płatne na konto WOW w terminie 3 dni od otrzymania przez Kursanta (lub jego Opiekuna) UMOWY. W przypadku Kursantów kontynuujących zajęcia w WOW kolejny rok funkcję wpisowego pełni pierwsza z dziesięciu rat opłaty za kurs.