Menu

Dla firm

Języki z efektem WOW dla Twojej firmy

Wspieramy Zespoły w skutecznej komunikacji w kontaktach międzynarodowych

Chcesz mieć pewność, że kurs Business English w Twojej firmie przełoży się na kompetencje Twojego Zespołu? Że będzie dla Twoich pracowników nagrodą i źródłem motywacji, zamiast sposobności, aby oderwać się od biurka? Poznaj możliwości, jakie daje połączenie naszych sfokusowanych na komunikację zajęć językowych z cyklem spotkań mentoringowych.

Korzyści dla Twojej firmy:

1. Ludzie w Twoim Zespole swobodnie poruszają się po angielsku w obszarach tematycznych, na których Ci zależy

2. Bariera językowa puszcza – zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane, które dotychczas obawiały się popełnienia błędu, potrafią skutecznie się komunikować i realizować Twoje cele biznesowe

3. Komponent mentoringowy naszej oferty biznesowej sprawia, że Twój Zespół odczuwa efekty zmiany nawyków i przekonań związanych z uczeniem się języków; rośnie zaangażowanie i motywacja

4. Obserwujesz dynamiczny przyrost kompetencji językowych pracowników i ich gotowość do kontaktów międzynarodowych w krótkim czasie.

Skontaktuj się z nami i opowiedz nam o potrzebach swojego Zespołu. Wspólnie wypracujemy rozwiązanie, które zwielokrotni efekty jego działań.