Menu

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu Jak pomóc dziecku w powtórkach do sprawdzianów z języka obcego?

39.00 

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu Jak pomóc dziecku w powtórkach do sprawdzianów z języka obcego? + materiały ze szkolenia

[zaświadczenie na zdjęciu jest przykładowe]

Opis

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane jest po pozytywnej weryfikacji uczestnictwa w szkoleniu „Jak pomóc dziecku w powtórkach do sprawdzianów z języka obcego?”

Imienne zaświadczenie wysyłamy mailowo (na adres e-mail podany w zamówieniu) w ciągu 7 dni roboczych.

Zaświadczenie wystawia organizator szkolenia – Centrum Języków i Rozwoju WOW Katarzyna Kaczmarek.

Do zaświadczenia dołączona będzie prezentacja ze szkolenia.

Zaświadczenie w języku polskim, wystawiane na imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.

Nie wystawiamy zaświadczeń dla osób nieobecnych „na żywo”.

[zaświadczenie na zdjęciu jest przykładowe]